Ekonomika - Journal

 

Pogledajte arhivu prethodnih članaka

Pretražite arhivu:

 

sadrzaj42013

SADRŽAJ


ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Mirjana Knežević, Srđan Šapić
PRAVNA REGULATIVA I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKE TRGOVINE U REPUBLICI SRBIJI

1

Milica Đorđević, Ognjen Radović, Ljiljana Bonić
POTENCIJALI ZA PRIMENU CLOUD TEHNOLOGIJE U RAČUNOVODSTVU

23

Slaviša Đurđević, Vladimir Marjanović, Miloš Petrović, Vladimir Stefanović, Ana Kaličanin
ELEKTROFOREZA, KAO METODA RACIONALNE PRIMENE LEKOVA SAVREMENOG MENADŽMENTA U ZDRAVSTVU

31

PREGLEDNI ČLANCI

 

Leyla Hajiyeva
ISTRAŽIVANJE POTROŠAČKIH PERFERENCIJA MLADIH TURISTA

37

Dejan Matić, Dusan Jerotijević
AKSIOLOŠKI ASPEKTI EKONOMSKE ANALIZE PRAVA

47

Evica Delova Jolevska, Ilija Andovski, LJube Jolevski
UTICAJ VLASNIŠTVA BANAKA (STRANIH ILI DOMAĆIH) NA NJIHOVE PERFORMANSE: STUDIJA SLUČAJA KOD BALKANSKIH ZEMALJA

55

Vuk Miletić
PRILAGOĐAVANJE POSLOVNOG MODELA - USLOV ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJE NA TRŽIŠTU

67

Sonja Becić, Miloš Stojanović, Milena Nikolić
ULOGA MARKETINGA I DRUŠTVENIH MREŽA U POVEĆANJU EFEKTIVNOSTI POSLOVANJA

77

Dragana Nešović, Dušan Jerotijević
ULOGA I ZNAČAJ MEĐUNARODNIH UGOVORA U REGULISANJU MEĐUNARODNIH ODNOSA U SAVREMENIM USLOVIMA

89

Saša Stamenković, Milan Stamatović
PREPOZNAVANJA I TUMAČENJE INFORMACIJA SA TRŽIŠTA PRILIKOM DONOŠENJA POSLOVNIH ODLUKA

103