Ekonomika - Časopis

Pogledajte arhivu prethodnih članaka

Pretražite arhivu:

sadrzaj42013

 

SADRŽAJ


ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Jonel Subić
OCENA INVESTICIJA PRIMENOM SOFTVERSKE APLIKACIJE ZA IZRADU BIZNIS PLANA U POLJOPRIVREDI

1

Adetayo Joshua O., Agelebe Ibiwunmi Bosede, Bankole Rebecca Folake
STAVOVI POTROŠAČA O LOKALNIM TEKSTILNIM MARKAMA I NjIHOV UTICAJ NA OTVARANjE RADNIH MESTA: ISKUSTVO NIGERIJE

15

Tamara Radjenovic, Bojan Krstic
MERENJE INTELEKTUALNOG KAPITALA NACIONALNIH EKONOMIJA

31

Nataša Kljajić
PROIZVODNjA I IZVOZ MALINA IZ REPUBLIKE SRBIJE

45

Marijola Božović, Snežana Žvković
MINIMIZIRANjE UČESTALOSTI POVREDA PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH BRIGADA - SISTEMSKI PRISTUP

55

PREGLEDNI ČLANCI

 

Branimir Kalaš, Nada Milenković
ULOGA POREZA NA DODATU VREDNOST U EKONOMIJI SRBIJE

69

Slađana R. Mušikić, Marija N. Marčetić, Slobodan Đ. Đurović
ULOGA AKTNVNE POLITIKE TRŽIŠTA RADA U REPUBLICI SRBIJI

79

Slavica Anđelić, Miloš Nikolić, Tamara Vesić
STRATEGIJSKO PRILAGOĐAVANjE PREDUZEĆA PROMENAMA

87

Ibro Skenderović, Elma Elfić, Azra Ćatović
UTICAJ TRGOVINE NA ŽIVOTNU SREDINU, UGROŽAVANjE I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

97

Žarko Vranjanac, Dragan Spasić
ANALIZA TROŠKOVA RADNE SNAGE U DELATNOSTI UPRABLjANjA OTPADOM U SRBIJI U PERIODU OD 2009. DO 2015. GODINE

105