Ekonomika - Journal

 

Pogledajte arhivu prethodnih članaka

Pretražite arhivu:

 

sadrzaj42013

САДРЖАЈ


ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 

Enes Ćorović, Živorad Gligorijević, Aleksandar Manasijević
СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И ПРИВРЕДНИ РАСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ЕФЕКТИ ПРИМЕЊЕНИХ МОДЕЛА СТРУКТУРНОГ ПРИЛАГОЂАВАЊA

1

Branimir Kalaš, Vera Mirović, Jelena Andrašić
МЕРЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ЕЛАСТИЧНОСТИ ПОРЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

17

Dušan Garabinović, Snežana Milićević
ПРОМОЦИЈА МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

27

Darko Marjanović, Elena Jovičić, Danijela Stojanović
ДИСТРИБУЦИЈА КИНЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ГЛОБАЛНИМ РАЗМЕРАМА – ЗНАЧАЈ ЗА ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ

43

Ljiljana Matavulj
ОБРАЧУН ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА – ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ НА РЕЗУЛТАТ

57

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 

Jovana Gardašević, Maja Ćirić, Ivan Stanisavljević
РЕЛАЦИЈЕ САВРЕМЕНИХ СТИЛОВА ВОЂСТВА И ДИМЕНЗИЈА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ У МОДЕРНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ

77

Djoko Raičević, Miloš Marjanović, Đorđević Vladimir
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА РЕГИЈЕ ГОРЊЕ ПОЛИМЉЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

91